اخبار

چهارشنبه 18 مرداد 1396
کسب رتبه اول مسابقات قرانی در رشته های حفظ و قرائت در پنجمین دوره مسابقات قرآنی قوه قضاییه در استان کردستان توسط ثبت استان کردستان
سه شنبه 27 تیر 1396
برگزاری نشست اداری مشترک ادارت کل ثبت اسناد و پست استان کردستان
شنبه 23 اردیبهشت 1396
برگزاری نشست اداری مشترک ادارات پست وثبت اسنادواملاک استان کردستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد واملاک استان کردستان به تاریخ روز شنبه مورخ 96/02/23 اولین نشست اداری مشترک ادارت پست و ثبت اسناد واملاک استان کردستان در محل دفترمعاونین ثبت اسناد واملاک استان برگزار گردید.
سه شنبه 12 اردیبهشت 1396
دیدار نماینده مردم شهرستانهای سنندج،دیواندره و کامیاران از مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان صبح روز سه شنبه مورخ 12/2/96 دکتر فرشادان نماینده مردم شریف شهرستانهای سنندج،دیواندره و کامیاران از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کردستان و شعبات داخلی اداره کل ثبت استان دیدار نمودند.
دوشنبه 28 فروردین 1396
صدور اسناد مالکیت موقوفات یک وظیفه قانونی و شرعی است
مدیر کل ثبت اسناد و املاک کردستان همکاری در حفظ اراضی موقوفات را یک وظیفه همگانی دانست.
صفحه: 1 از 60