اخبار

دوشنبه 28 فروردین 1396
صدور اسناد مالکیت موقوفات یک وظیفه قانونی و شرعی است
مدیر کل ثبت اسناد و املاک کردستان همکاری در حفظ اراضی موقوفات را یک وظیفه همگانی دانست.
یکشنبه 27 فروردین 1396
برگزاری نشست اداری اداره کل ثبت و ادارت ثبت تابعه استان
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان اولین جلسه نشست اداری مدیرکل و معاونین ثبت استان با روسای ادارت ثبتی شهرستان های تابعه استان روز دوشنبه مورخ 27/1/96 در محل سالن برگزاری جلسات اداره کل ثبت استان برگزار گردید.
یکشنبه 27 فروردین 1396
برگزاری نشست مشترک مدیران کل و روسای واحدهای تابعه اداره ثبت و اوقاوف و امور خیریه استان کردستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان جلسه مشترک اداره کل اوقاف و امورخیریه و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان با حضور مدیران،معاونین و کارشناسان و روسای واحدهای هر دو دستگاه روز دوشنبه مورخ 27/1/96 در محل سالن برگزاری جلسات داره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار گردید.
شنبه 26 فروردین 1396
کسب رتبه هفتم کشوری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان در زمینه اجرای برنامه های عملیاتی حوزه املاک و کاداستر در سال 95
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان،اداره کل ثبت کردستان در زمینه اجرای برنامه های عملیاتی حوزه املاک و کاداستر در سال 95 در جایگاه هفتم کشوری قرار گرفت
شنبه 19 فروردین 1396
تقدیر از خدمات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان از طرف مدیرکل مدیرکل اداره اطلاعات استان کردستان
صفحه: 1 از 59
  کمينه

UsersOnline  

Membership Membership:
Latest New User Latest: admin kordestan
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 1

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now: