جزئیات خبر  

نسخه چاپي

زمان مخابره :   شنبه 23 اردیبهشت 1396 - 08:53:37 ق.ظ

برگزاری نشست اداری مشترک ادارات پست وثبت اسنادواملاک استان کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد واملاک استان کردستان به تاریخ روز شنبه مورخ 96/02/23 اولین نشست اداری مشترک ادارت پست و ثبت اسناد واملاک استان کردستان در محل دفترمعاونین ثبت اسناد واملاک استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد واملاک استان کردستان به تاریخ روز شنبه مورخ 96/02/23 اولین نشست اداری مشترک ادارت پست و ثبت اسناد واملاک استان کردستان با حضور معاونین وکارشناسان دو دستگاه در دفترکار معاونین ثبت استان برگزار گردید. دراین نشست با ارائه گزارشی از عملکرد اداره پست در سال1395 به بیان مشکلات وموارد کاستی احتمالی دراجرای قرارداد قبلی درادارات ثبتی تابعه اقدام وپس از بحث وتبادل نظر اعضای حاضر درخصوص چگونگی رفع موارد نقص، تصمیمات مقتضی دراین رابطه اتخاذ ومقرر گردید که همایش مشترکی فیمابین مسئولین ادارات ثبت وپست درآتیه نزدیک به منظور توجیه مسئولین وفراگیری آموزشهای لازم برگزار گردد.

روابط عمومی اداره کل ثبت استان کردستان

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است