نظرسنجی سال 90

آیا از عملکرد ثبت اسناد واملاک استان کردستان در سال 90 رضایت دارید


      ثبت نظر        نمایش نتایج
نظرسنجی سال 91

آیا از عملکرد ثبت اسناد واملاک کردستان در سال 91 رضایت دارید


      ثبت نظر        نمایش نتایج