جزئیات  

نسخه چاپي
  یکشنبه 8 بهمن 1391 - 09:51:50 ق.ظ
برگزاری دوره آموزشی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی وساختمانهای فاقد سند رسمی

به گزارش روابط عمومي اداره کل ثبت اسناد واملاک استان کردستان:

دوره آموزشي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي کشاورزي وساختمانهاي فاقد سند رسمي در تاريخ چهارم وپنجم ديماه سالجاري در اداره کل ثبت اسناد واملاک استان کردستان برگزار شد.دوره مذکور توسط آقايان امير جوان کيا مديرکل ثبت استان وپرويز قصابيان معاون مدير کل ثبت استان به مدت 8 ساعت ودر محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت استان وبا حضور 39 نفراز کارکنان مربوطه در اين حوزه ثبت استان وثبت شهرستان سنندج تدريس شد.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است